Pidu lastele E-poe ostu-müügilepingu üldtingimused

Pidu Lastele e-poodi haldab Reklin OÜ registrikood 12820932, SEB a/a: EE611010220241629227, Keskuse tn 11-74, Märja alevik, Tähtvere vald, 61406 Tartumaa edaspidi „Müüja“ ja klient, kes vormistab ostu Pidu Lastele E-poes aadressil shop.pidulastele.ee tuvastades ennast lisades tellimusele enda isikuandmed, edaspidi „Ostja“, sõlmisid käesoleva lepingu.

e-poes sõlmitavate ostu-müügi tehingutele kehtivate tellimistingimuste osas alljärgnevalt:

1. Üldsätted

1.1. Müüja müüb ja Ostja ostab Pidu Lastele e-poes müüdavaid kaupu. Müüja ja Ostja juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudes õigusaktidest ning e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustes kokkulepitust.

1.2. Müüjal on õigus mistahes hetkel teha parandusi pakutavatesse e-poe kaupadesse. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ostu-müügilepingu üldtingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest eelnevalt e-posti teel Ostjale teada anda.

2. Hinnad

2.1. Kõik hinnad e-poes on lõplikud ja hinnale ei lisandu käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes olevaid kauba hindasid.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Kauba ostmiseks tuleb Ostjal valitud kaup lisada ostukorvi. Ostukorvis olevate toodete arvu võib muuta.

3.2. Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb Ostjal lisada enda täpsed kontaktandmed ja valida makseviis.

3.3. Ostjal tuleb kinnitada oma nõusolekut Pidu Lastele e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustega märkides linnukese märkeruutu ja esitada tellimus.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1. Pidu Lastele e-poes on  Ostajal võimalik valida erinevate makseviiside vahel.

4.2. Tellimuse eest on võimalik tasuda:

4.2.1. Pidu Lastele e-poes on Ostajal võimalik tasuda arvega.

4.2.2.  Pangalingi kaudu -Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Danskbank ja Krediidipank.

4.3. Valides makseviisiks arve, saadetakse Ostjale e-postiga ettemaksuarve, mille tasumist eeldab Müüja 5 päeva jooksul. Kui ettemaksuarve ei ole 5 päeva jooksul tasutud, loeme seda Ostja sooviks ostust loobuda ning tühistame Ostja tellimuse.

4.4. Valides makseviisiks pangalingi, suunatakse Ostja valitud panka. Ostja teostab internetipangas makse ja peale maksmist  vajutab  nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Ostja tellimuse korrektselt Müüjani jõudmise korral saadab müüja  vastava kinnituse Ostja e-mailile.

4.5. Makseid vahendab Maksekeskus AS


5. Kohaletoimetamise aeg ja tingimused

5.1. Peale ostu-müügilepingu jõustumist ja ostu sooritamist toimub kauba komplekteerimine ja kohaletoimetamine.

5.2. Ostu komplekteerimine ja väljasaatmine toimub 1-7 tööpäeva jooksul, alates arve laekumisest Reklin OÜ arveldusarvele.

5.3. Juhul, kui Ostja tellimust ei ole võimalik Müüjast mitte olenevatel põhjustel täita võetakse Ostjaga ühendust ja pakutakse alternatiivseid võimalusi või tagastatakse tasutud summa viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

5.4. Kui tellitud kauba summa ületab 80€ saadetakse kaup Ostjale Eesti piires pakiautomaati tasuta. vaata lähemalt siin

5.5. Ostja saab valida järgnevate kauba kättetoimetamise viiside seast:

5.5.1. Kaup saadetakse SmartPostiga (Eesti piires) Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5.5.1.1. SmartPostiga on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 35kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

5.5.2.  Kaup saadetakse Omnivaga (Eesti piires) Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.

5.5.2.1. Omnivaga on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 30kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.

6. Lepingust taganemine

6.1. Ostjal on õigus peale kauba tellimist ja tasumist ning enne kauba kohaletoimetamist tühistada oma tellimus. Selleks tuleb saata esimesel võimalusel vastavasisuline teade e-posti aadressile pood@pidulastele.ee ja oma soovist teada anda. Saadetud mailis tuleb näidata tellimuse/arve number mida soovitakse tühistada ja Ostja kontaktandmed.

6.2. Ostja poolt tasutud summa kantakse üle samale arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamisest teada saamisest.

7. Taganemisõigus

7.1. Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

7.2. Tähtaeg algab päevast, millal kaup Ostjani jõudis.

7.3. Kui Ostja soovib lepingust taganeda tuleb selleks 14 päeva jooksul täita taganemisavalduse avaldus ja saata see aadressil pood@pidulastele.ee.

7.4. Ostjal tekib kohustus tagastada kaup Müüjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

7.5. Lepingust taganemist tõendab Ostja.

7.6. Tagastatav kaup peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.7. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse languse eest juhul kui ta on kasutanud kaupa muul viisil kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja tingimustes, võib kaupa käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes.

7.8. Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Ostja va juhul, kui tagastatav kaup on defektiga või ei vasta tellitule.

7.9. Lepingust taganemisel tagastab Reklin OÜ Ostjale tasutud ostuhinna, millest on õigus tasaarvestada punkt 7.7. toodud tagastamisele mitte kuuluvad summad, viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup kauplusesse.

7.10. Raha kantakse üle samale arveldusarvele kust toimus selle laekumine.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. Reklin OÜ vastutab e–poest müüdud toodete lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale vastavalt VÕS §-le 218 lg 2.

8.2. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.3. Puuduste ilmnemisel peab Ostja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2kuu jooksul teatama müüjale kauba mittevastavusest lepingutingimustele.

8.4. Pretensioon tuleb esitada soovitavalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.4.1. Pretensioonis tuleb ära tuua: tarbija nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, ettevõtjale esitatav nõue, viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile ja lisada selle koopia kaebusele.

8.5. Kui ostetud kaup ei vasta lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist puudusteta toote vastu.

8.6. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või toote parandamisega/asendamisega põhjustatakse Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

8.7. Reklin OÜ ei vastuta järgmistel juhtudel:

8.7.1. Kauba halvenemine/kahjustamine on põhjustatud ostja poolt.

8.7.2. Puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

8.7.3. Kauba normaale füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

9. Isikuandmete kaitse

9.1. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel või püsikliendiks registreerumisel.

9.2. Registreeritavate andmete hulka kuuluvad: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, ostu saatmise aadress, linn, postiindeks, riik, e poe ostu-müügilepingu üldtingimustega nõustumine, uudiskirja saamisega nõustumine.

9.3. Isikuandmeid töötleb Reklin OÜ registrikood 12820932, Keskuse tn 11-74, Märja alevik, Tähtvere vald, 61406 Tartumaa.

9.4. Reklin OÜ ei avalda Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Ostjale kohaletoimetamiseks.

9.5. Reklin OÜ kasutab Ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ainult juhul, kui Ostja on selleks Pidu Lastele kodulehe iseteenindus keskkonnas selleks soovi avaldanud.

9.6. Ostjal on võimalik loobuda reklaamteadete saamisest, andes sellest samuti teada iseteenindus keskkonnas.

9.7. Ostjal õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvalda oma isikuandmed registrist.

10. Vastutus

10.1. Reklin OÜ poolt lepingutingimuste süülise rikkumise korral on Ostjal õigus nõuda Reklin OÜ-lt talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist ning on lisaks õigus nõuda endale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.

10.2. Reklin OÜ ei ole vastutav muude Ostjal tekkida võivate kahjude eest ega ole muuhulgas kohustatud hüvitama saamatajäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.

10.3. Reklin OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust mida Reklin OÜ ei saanud mõjutada.

10.4. Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.

11. Erimeelsused

11.1. Pidu lastele e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole (Tarbijavaidluste komisjon) või Tartu Maakohtusse.